Palvelut

Ota yhteys!

Tavoitteena myynti,
näkyvyys ja tunnettuus?

Rima Oy on aikaansaava, niin perinteistä kuin digiajan viestiä kuljettava markkinointitoimisto Helsingissä. Haluamme erityisesti tukea aloittavan ja uudistusta hakevan yrittäjän markkinointiponnistuksia.

Rima palvelee, kun
vaatimuksena on tulokset

Annamme apumme mikro- ja pienyrittäjän markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, sekä opastamme aloittavia ja uudistuvia yrityksiä markkinointiviestinnän saloihin.

Palvelupolkumme alkaa tilannekartoituksesta ja tavoitteiden määrittämisestä, jatkuu käytännön toteutustöihin halutuissa medioissa sekä toimenpiteiden tehokkaaseen seurantaan. Palveluistamme on hyötyä, jos tavoitteenasi on saada lisää näkyvyyttä, tunnettuutta sekä asiakkaita, tai kun haluat tehostaa asiakkuuksien hoitoa ja asiakaspalvelua.

Rima Oy

Näkyvyys

Yrityksen tarina kerrotaan ja luetaan netissä. Houkuttelevat ja kiinnostavat kotisivut, verkon muiden kanavien ja sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat peruslähtökohta tämän päivän markkinointiviestinnälle. Vain muutaman sekunnin selailulla asiakas joko kiinnostuu tai siirtyy kilpailijan sivustolle. Nopea löydettävyys on olennaisen tärkeää.

Ideat luodaan tavoitteiden pohjalta: suunnitelmat tehdään pitkäjänteisiksi ja aikataulutetaan. Toteutukseen valitaan oikeat kanavat, työkalut ja tekijät, analytiikan seuratessa perässä mittarien kera. Markkinointikokonaisuuksissa rakennetaan nettimainoksia, luodaan hyviä hakusanoja, toteutetaan kaikille laitteille sopivat nettisivut, sekä nostetaan löydettävyyttä kustannustehokkaasti, sekä tehdään seurantamenetelmät helpoiksi tulkita ja soveltaa opiksi seuraaviin projekteihin. On monta keinoa virittää verkkobisnestä ja valjastaa verkko yrityksen markkinoinnin vetojuhdaksi.

 • Brändi
 • Uusasiakashankinta
 • Sisäinen markkinointi
 • Suosittelu
 • Verkostoituminen
Rima Oy

Asiakkuudet

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa ja ylittyessä asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää  suurta merkitystä. Asiakaskokemus määrittää yrityksen brändin ja maineen kehittymistä. Aktiivinen suosittelija on osa yrityksen myyntitiimiä.

Asiakkuuden johtaminen ja säännöllisen yhteydenpitosuhteen luominen asiakkaaseen on myyjän tärkein tehtävä. Rakentamalla vuorovaikutteinen asiakasyhteys syntyy myös asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa. Lisäksi asiakastyytyväisyyden mittaaminen, seuraaminen ja tiedottaminen ovat tärkeä osa markkinointiviestintää.

 • Asiakkuuden hoito
 • Vuorovaikutus
 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakaspalvelu
 • Suosittelu
Rima Oy

Tunnettuus

Tunnettuuden parantaminen on yksi jokaisen yrittäjän tavoitteista. Tunnettuuteen liittyy olennaisesti brändi, eli suuren yleisön ja asiakkaiden mielipide yrityksestä, sen tuotteista tai palveluista. Brändi elää ja muodostuu vapaasti asiakkaiden mielissä ja saa vastakaikunsa asiakkaiden odotuksista. Kiinnostava brändi rakennetaan monista aineettoomista elementeistä, laadusta, asiakaslupauksesta, yrityksen arvoista, henkilöstön valmennuksesta. Jokainen yrityksen arvoihin ja menestykseen sitoutunut työntekijä haluaa omalta osaltaan ja siten omaksi hyödykseen jakaa positiivista sanomaa yrityksestä. Samalla asialla on myös tyytyväinen asiakas.

Mahdollisimman hyvä tunnettuus, löydettävyys ja saatavuus helpottavat usein vaikeaksikin kutsuttua uusasiakashankintaa. Tehokkailla työkaluilla ja oikein kohdennetulla viestillä saadaan aikaan uutta kiinnostusta ja erottaudutaan kilpailijoista.

 • Netti
 • Some
 • Analytiikka
 • SEO & SEM
 • Printti
 • Muut kampanjat
Rima Oy

Uuden yrityksen alku

Mikro- tai pienyrittäjä on usein kiireinen käytännön työn touhussa, kädet kiinni suorittamisessa. Aika, osaaminen tai työkalut eivät tunnu riittävän kaikkeen. Suurin tarve ja paine on kuitenkin löytää tarpeeksi monta palkanmaksajaa, eli asiakasta.

Uuden tai uudistuvan yrityksen viesti, slogan ja ilme vaativat tehokasta julkistusta, jotta ne erottautuvat kilpailijoista. On kyse aloittavasta tai uutta kasvua hakevasta yrittäjästä, on ensin kartoitettava  perusnäkyvyyteen liittyvät lähtökohdat ja strategiavalinnat, luotava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet.  Kun on alkuun päästy, alkaa markkinointiviestintä sujua omin voimin. Siihen tarvitaan vain pientä lisäoppia ja aika ajoin tapahtuvaa kertausta.

 • Kartoitus
 • Erottautuminen
 • Näkyvyys
 • Viestintäosaaminen
 • Markkinointiosaaminen
 • Digiosaaminen

Ota yhteyttä

Muista Rima, kun tarvitset osaavaa apua yrityksesi markkinointiin!

Marjut Rima
050 3749 406
marjut@rimaoy.fi

NimiPuhelinSähköpostiViesti


0 + 5 =

Lisää tuloksen loppuun "rima" esim. 10rimaMarjut Rima

Rima Oy
Marjut Rima
050-374 9406
marjut@rimaoy.fi