Palvelut

Ota yhteys!

Tavoitteena myynti,
näkyvyys ja tunnettuus?

Rima Oy on aikaansaava, niin perinteistä kuin digiajan viestiä kuljettava markkinointitoimisto Helsingissä. Haluamme erityisesti tukea aloittavan ja uudistusta hakevan yrittäjän markkinointiponnistuksia.

Ilmainen ensitapaaminen – Ota yhteyttä!

Rima palvelee, kun
vaatimuksena on tulokset

Tarjoamme tukea markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä opastamme aloittavia ja uudistuvia yrityksiä tehostamaan myyntiä markkinointiviestinnän keinoin. Helsingin Uusyrityskeskus NewCo:n kumppanina ymmärrämme eri alojen yrittäjien markkinointi- ja myyntihaasteita ja saamme olla niitä yhdessä ratkaisemassa.

Palvelupolkumme alkaa tilannekartoituksesta ja tavoitteiden määrittämisestä, jatkuu suunnitelman laatimisella käytännön toteutustöihin sekä toimenpiteiden tehokkaaseen seurantaan. Palveluistamme on hyötyä, kun tavoitteena on saada lisää näkyvyyttä, tunnettuutta sekä asiakkaita ja kun halutaan panostaa asiakkuuksien hoitoon ja asiakaspalveluun.

Rima Oy

Näkyvyys

Yrityksen tarina kerrotaan ja luetaan netissä. Houkuttelevat ja kiinnostavat kotisivut, verkon muiden kanavien ja sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat peruslähtökohta tämän päivän markkinointiviestinnälle. Vain muutaman sekunnin selailulla asiakas joko kiinnostuu tai siirtyy kilpailijan sivustolle. Nopea löydettävyys on olennaisen tärkeää.

Ideat luodaan tavoitteiden pohjalta: suunnitelmat tehdään pitkäjänteisiksi ja aikataulutetaan. Toteutukseen valitaan oikeat kanavat, työkalut ja tekijät, analytiikkaa hyödyntäen mittarien kera.  Perinteisiä markkinointikeinoja tehostamaan on jokaisen yrittäjän viritettävä verkko parhaan näkyvyyden ja laajan kattavuuden saavuttamiseksi.

 • Brändi
 • Erottautuminen
 • Uusasiakashankinta
 • Aktiivinen verkkostrategia
 • Nettiliikenteen ohjaus myynniksi
Rima Oy

Asiakkuudet

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää  suurta merkitystä. Asiakaskokemus määrittää yrityksen brändin ja maineen kehittymisen. Aktiivinen suosittelija on paras myyjä.

Asiakkuushoito eli säännöllisen yhteydenpitosuhteen luominen asiakkaaseen on myyjän tärkein tehtävä. Vuorovaikutuksesta hyötyvät molemmat osapuolet. Asiakkaan odotukset ylittävä  asiakaspalvelu on todellinen yrityskohtainen kilpailuetu, jota kilpailijat eivät pysty sellaisenaan kopiomaan. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen, seuraaminen ja siitä tiedottaminen ovat tärkeä osa markkinointiviestintää.

 • Asiakkuuden hoito
 • Vuorovaikutus
 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakaspalvelu
 • Suosittelu
Rima Oy

Tunnettuus

Tunnettuuden parantaminen on yksi jokaisen yrittäjän tavoitteista.  Yrityksen brändi  elää ja muodostuu vapaasti asiakkaiden mielissä ja saa vastakaikunsa asiakkaiden odotuksista. Kiinnostava brändi rakennetaan monista aineettomista elementeistä, laadusta, asiakaslupauksesta,  arvoista, henkilöstön roolista. Yrityksen arvoihin ja menestykseen sitoutunut yrittäjä sekä jokainen työntekijä haluaa omalta osaltaan ja siten omaksi hyödykseen jakaa positiivista viestiä. Samalle asialle ryhtyy myös tyytyväinen asiakas.

Mahdollisimman hyvä tunnettuus, löydettävyys ja saatavuus  ovat uusasiakashankinnan kulmakiviä. Tehokkailla työkaluilla ja oikein kohdennetulla viestillä saadaan aikaan uutta kiinnostusta ja erottaudutaan kilpailijoista.

 • Kotisivu & Some
 • Kohdentaminen
 • Analytiikka
 • Hakusanaoptimointi ja -markkinointi
 • Printti, tapahtumat ja tapaamiset
Rima Oy

Uuden yrityksen alku

Yrittäjä on usein kiireinen käytännön työn touhussa, kädet kiinni suorittamisessa. Aika, osaaminen tai työkalut eivät tunnu riittävän kaikkeen. Suurin tarve ja paine on kuitenkin löytää tarpeeksi monta palkanmaksajaa, eli asiakasta. Asiakaskiinnostuksen herättäminen ja sen ohjaaminen myynniksi, vaatii rohkeuden lisäksi aktiivisuutta.

Uuden tai uudistuvan yrityksen viesti, slogan ja ilme vaativat tehokasta julkistusta, jotta ne erottautuvat kilpailijoista. Onpa kyse aloittavasta tai uutta kasvua hakevasta yrittäjästä, on ensin kartoitettava  perusnäkyvyyteen liittyvät lähtökohdat ja strategiavalinnat, luotava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet.  Kunhan alkuun päästään, alkaa markkinointiviestintä sujua omin voimin. Siihen tarvitaan vain pientä lisäoppia ja aika ajoin tapahtuvaa kertausta.

 • Kartoitus
 • Erottautuminen ja näkyvyys
 • Strategian laatiminen
 • Markkinointiosaaminen
 • Myynnin käynnistäminen

Ota yhteyttä

Helsingin Uusyrityskeskus NewCo:n kumppani.

Tapaan jatkuvasti neuvonnan ja koulutuksen merkeissä useita eri alojen aloittavia yrittäjiä.

Marjut Rima
050 3749 406
marjut@rimaoy.fi

NimiPuhelinSähköpostiViesti


9 + 7 =

Lisää tuloksen loppuun "rima" esim. 10rimaMarjut Rima

Rima Oy
Marjut Rima
050-374 9406
marjut@rimaoy.fi