Asiakkaat

Asiakkaat

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa.Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää suurta merkitystä. Asiakaskokemus määrittää yrityksen brändin ja maineen kehittymisen. Aktiivinen suosittelija on paras myyjä.

Asiakkuushoito eli säännöllisen yhteydenpitosuhteen luominen asiakkaaseen on myyjän tärkein tehtävä. Vuorovaikutuksesta hyötyvät molemmat osapuolet. Asiakkaan odotukset ylittävä asiakaspalvelu on todellinen yrityskohtainen kilpailuetu, jota kilpailijat eivät pysty sellaisenaan kopiomaan. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen, seuraaminen ja siitä tiedottaminen ovat tärkeä osa markkinointiviestintää.

Rima auttaa, kun haluat hankkia asiakkaita:

  • Uusien asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen
  • Vuorovaikutuksen lisääminen asiakassuhteissa
  • Asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen
  • Asiakaspalvelun hiominen huippuunsa
  • Asiakkaiden sitouttaminen ja suosittelijoiksi saaminen

Rimapalvelut, kun haluat:

Parantaa näkyvyyttä

Yrityksen näkyvyys on monen asian summa, jossa oleellisimpia asioita ovat tarkka suunnittelu, markkinointikanavat ja käytettävien resurssien tehokas hyödyntäminen.

Hankkia asiakkaita

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää suurta merkitystä.

Kasvattaa mainetta

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille. On tärkeää, että yritys on asiakkaan mielessä ostopäätöstä tehtäessä. Yritys rakentaa ja hallitsee mainettaan laadukkaalla viestinnällä.

Tehostaa starttia

Uuden yrityksen viestin pitää olla erityisen tehokas ja napakka, jotta se nousee kilpailijoidensa rinnalle ja niistä ohi. Strategiasta ja kanavavalinnoista päästään rakentamaan tehokasta markkinointiviestintää.