Brändi

Brändi

Tunnettuuden parantaminen on yksi jokaisen yrittäjän tavoitteista. Yrityksen brändi elää ja muodostuu vapaasti asiakkaiden mielissä ja saa vastakaikunsa asiakkaiden odotuksista. Kiinnostava brändi rakennetaan monista aineettomista elementeistä, laadusta, asiakaslupauksesta, arvoista, henkilöstön roolista. Yrityksen arvoihin ja menestykseen sitoutunut yrittäjä sekä jokainen työntekijä haluaa omalta osaltaan ja siten omaksi hyödykseen jakaa positiivista viestiä. Samalle asialle ryhtyy myös tyytyväinen asiakas.

Mahdollisimman hyvä tunnettuus, löydettävyys ja saatavuus ovat uusasiakashankinnan kulmakiviä. Tehokkailla työkaluilla ja oikein kohdennetulla viestillä saadaan aikaan uutta kiinnostusta ja erottaudutaan kilpailijoista.

Rima auttaa, kun haluat kasvattaa mainetta:

  • Brändiviestin linjaus yhtenäiseksi kotisivulla ja somessa
  • Somekanavien valinta ja optimointi kohderyhmän mukaan
  • Kävijäkäyttäytymisen analyytikan kytkeminen
  • Hakukonenäkyyvyden parantaminen
  • Printtimainonnan ja verkostoitumisen hyödyntäminen

Rimapalvelut, kun haluat:

Parantaa näkyvyyttä

Yrityksen näkyvyys on monen asian summa, jossa oleellisimpia asioita ovat tarkka suunnittelu, markkinointikanavat ja käytettävien resurssien tehokas hyödyntäminen.

Hankkia asiakkaita

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää suurta merkitystä.

Kasvattaa mainetta

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille. On tärkeää, että yritys on asiakkaan mielessä ostopäätöstä tehtäessä. Yritys rakentaa ja hallitsee mainettaan laadukkaalla viestinnällä.

Tehostaa starttia

Uuden yrityksen viestin pitää olla erityisen tehokas ja napakka, jotta se nousee kilpailijoidensa rinnalle ja niistä ohi. Strategiasta ja kanavavalinnoista päästään rakentamaan tehokasta markkinointiviestintää.