Myynti käyntiin

Startataan myynti tehokkaasti

Välillä tuntuu, että markkinointi-ihmisten puheet ja opetukset koskevat vain digimarkkinointia. Jokaisen yrittäjän pitäisi valjastaa verkko mahdollisimman tehokkaasti herättämään huomiota ja tuottamaan tulosta. Totta tämäkin, mutta vain harvoilla toimialoilla asiakas ostaa tuotteen tai palvelun niin, ettei häntä missään vaiheessa kontaktoida henkilökohtaisesti myyntimielessä.

Asiakaskiinnostuksen herättäminen ja sen ohjaaminen myynniksi, vaatii rohkeuden lisäksi aktiivisuutta. Kontaktointia ja myyntipuhetta tulee tehdä kokoajan kaikissa kohtaamisissa. Yrityksen viestin vieminen sekä verkossa että verkostossa on yhtä tärkeää. Yrityksen johdon ja markkinoinnin lisäksi siihen osallistuu koko henkilölökunta ja ideaalissa tapauksessa myös asiakkaat. Tällaista myyntiprosessia kannattaa konseptoida.

Rimapalvelut, kun haluat:

Parantaa näkyvyyttä

Yrityksen näkyvyys on monen asian summa, jossa oleellisimpia asioita ovat tarkka suunnittelu, markkinointikanavat ja käytettävien resurssien tehokas hyödyntäminen.

Hankkia asiakkaita

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää suurta merkitystä.

Kasvattaa mainetta

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille. On tärkeää, että yritys on asiakkaan mielessä ostopäätöstä tehtäessä. Yritys rakentaa ja hallitsee mainettaan laadukkaalla viestinnällä.

Tehostaa starttia

Uuden yrityksen viestin pitää olla erityisen tehokas ja napakka, jotta se nousee kilpailijoidensa rinnalle ja niistä ohi. Strategiasta ja kanavavalinnoista päästään rakentamaan tehokasta markkinointiviestintää.