Näkyvyys

Näkyvyys

Yrityksen tarina kerrotaan ja luetaan netissä. Houkuttelevat ja kiinnostavat kotisivut, verkon muiden kanavien ja sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat peruslähtökohta tämän päivän markkinointiviestinnälle. Vain muutaman sekunnin selailulla asiakas joko kiinnostuu tai siirtyy kilpailijan sivustolle. Nopea löydettävyys on olennaisen tärkeää.

Ideat luodaan tavoitteiden pohjalta: suunnitelmat tehdään pitkäjänteisiksi ja aikataulutetaan. Toteutukseen valitaan oikeat kanavat, työkalut ja tekijät, analytiikkaa hyödyntäen mittarien kera. Perinteisiä markkinointikeinoja tehostamaan on jokaisen yrittäjän viritettävä verkko parhaan näkyvyyden ja laajan kattavuuden saavuttamiseksi.

Rima auttaa, kun haluat parantaa näkyvyyttä:

  • Kotisivun ilmeen ja viestin kirkastus
  • Somekanavien valinta kohderyhmän mukaan
  • Tavoitteet ja suunnitelma aktiiviselle verkkoviestinnälle
  • Kiinnostusta keräävien päivitysten ideointi
  • Monikanavaisen näkyvyyden ohjaus kotisivulle ja myynniksi

Rimapalvelut, kun haluat:

Parantaa näkyvyyttä

Yrityksen näkyvyys on monen asian summa, jossa oleellisimpia asioita ovat tarkka suunnittelu, markkinointikanavat ja käytettävien resurssien tehokas hyödyntäminen.

Hankkia asiakkaita

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää suurta merkitystä.

Kasvattaa mainetta

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille. On tärkeää, että yritys on asiakkaan mielessä ostopäätöstä tehtäessä. Yritys rakentaa ja hallitsee mainettaan laadukkaalla viestinnällä.

Tehostaa starttia

Uuden yrityksen viestin pitää olla erityisen tehokas ja napakka, jotta se nousee kilpailijoidensa rinnalle ja niistä ohi. Strategiasta ja kanavavalinnoista päästään rakentamaan tehokasta markkinointiviestintää.