Markkinointisuunnitelma

Tehdään markkinointisuunnitelma

Yrittäjä on kiireinen moniosaaja, jolla on markkinointijohtajan lisäksi monta muutakin virkaa sekä vielä usein itse käytännön työpanos. Aika, osaaminen tai työkalut eivät tunnu riittävän kaikkeen. Suurin tarve ja tavoite on kuitenkin löytää tarpeeksi asiakkaita, saada myynti käyntiin. Asiakaskiinnostuksen herättäminen ja sen ohjaaminen myynniksi, vaatii suunnitelmallisuutta.

Uuden tai uudistuvan yrityksen viesti, slogan ja ilme vaativat tehokasta julkistusta, jotta ne erottautuvat kilpailijoista. Onpa kyse aloittavasta tai uutta kasvua hakevasta yrittäjästä, on ensin otettava aikaa tehokkaan suunnitelman tekoon. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja aikaa jää muuhunkin.

Rimapalvelut, kun haluat:

Parantaa näkyvyyttä

Yrityksen näkyvyys on monen asian summa, jossa oleellisimpia asioita ovat tarkka suunnittelu, markkinointikanavat ja käytettävien resurssien tehokas hyödyntäminen.

Hankkia asiakkaita

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää suurta merkitystä.

Kasvattaa mainetta

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille. On tärkeää, että yritys on asiakkaan mielessä ostopäätöstä tehtäessä. Yritys rakentaa ja hallitsee mainettaan laadukkaalla viestinnällä.

Tehostaa starttia

Uuden yrityksen viestin pitää olla erityisen tehokas ja napakka, jotta se nousee kilpailijoidensa rinnalle ja niistä ohi. Strategiasta ja kanavavalinnoista päästään rakentamaan tehokasta markkinointiviestintää.