Aloittava
yritys

Aloittava yritys

Yrittäjä on kiireinen käytännön työn touhussa, kädet kiinni suorittamisessa. Aika, osaaminen tai työkalut eivät tunnu riittävän kaikkeen. Suurin tarve ja paine on kuitenkin löytää tarpeeksi asiakkaita, saada myynti käyntiin. Asiakaskiinnostuksen herättäminen ja sen ohjaaminen myynniksi vaatii rohkeuden lisäksi aktiivisuutta.

Uuden tai uudistuvan yrityksen viesti, slogan ja ilme vaativat tehokasta julkistusta, jotta ne erottautuvat kilpailijoista. Onpa kyse aloittavasta tai uutta kasvua hakevasta yrittäjästä, on ensin kartoitettava perusnäkyvyys ja strategiavalinnat, luotava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet. Kunhan alkuun päästään, alkaa markkinointiviestintä sujua omin voimin. Siihen tarvitaan vain pientä lisäoppia ja tukea aika ajoin.

Rima auttaa, kun haluat tehostaa starttia tai uudistumista:

  • Kartoitus markkinatilanteesta ja omista tavoitteista & resursseista
  • Markkinointikeinot kilpailussa erottautumiseksi
  • Suunnitelman laatiminen markkinointistrategiaksi
  • Yrittäjän osaamisen lisääminen ja tuki käytännön markkinoinnissa
  • Asiakaskiinnostuksen, liidien kontaktointi ja myynnin käynnistäminen

Rimapalvelut, kun haluat:

Parantaa näkyvyyttä

Yrityksen näkyvyys on monen asian summa, jossa oleellisimpia asioita ovat tarkka suunnittelu, markkinointikanavat ja käytettävien resurssien tehokas hyödyntäminen.

Hankkia asiakkaita

Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas. Asiakaslupauksen toteutuessa asiakas kokee olevansa erityisasemassa. Tällaisen kokemuksen jälkeen hinnalla ei ole enää suurta merkitystä.

Kasvattaa mainetta

Yrityksen hyvä maine luo perustaa myynnille. On tärkeää, että yritys on asiakkaan mielessä ostopäätöstä tehtäessä. Yritys rakentaa ja hallitsee mainettaan laadukkaalla viestinnällä.

Tehostaa starttia

Uuden yrityksen viestin pitää olla erityisen tehokas ja napakka, jotta se nousee kilpailijoidensa rinnalle ja niistä ohi. Strategiasta ja kanavavalinnoista päästään rakentamaan tehokasta markkinointiviestintää.